Clicky

FDV drei/kipp 74

.

Vinduet skal vedlikeholdes og brukes på en slik måte at det oppfyller sin hensikt; lang levetid med lave vedlikeholdskostnader og sikker bruk for å unngå personskader.

Glass er underlagt egne retningslinjer for bruk og evnt. reklamasjoner,  og kan leses mer om på bloggen her.

Alle henvendelser vedr. generell bruk og vedlikehold av produktet herunder full FDV skal rettes til: post@sorvindu.no

FDV:

Sikker bruk: Vinduet kan utstyres med barnesikring som trer i kraft når vinduet åpnes. Et sperrebeslag må løftes av for å kunne videre betjene vinduet. Farefri vask utføres ved å svinge vinduet inn i rommet.

Praktisk bruk: Vinduet er utstyrt med micro-lufting som sikrer en låst lufte posisjon på ca 1 cm i tillegg til en hovedlufting (kipp) på ca 12-14 cm i topp.

Renhold: Vinduprofilen vaskes med Ph nøytralt såpevann, gjerne sammen med rutevasken. Gjenstridige flekker/rennemerker fjernes ved spesial rensekrem som kan fås kjøpt på forespørsel til Sørvindu AS.

Teknisk vedlikehold: Beslagene skal gjennomgå periodisk vedlikehold og spesielt viktig dersom de  står montert i et utsatt miljø. Beslaget skal da vaskes med PH nøytralt såpevann og smøres med syrefritt fett i bevegelige deler.

Profilen er utstyrt med dreneringshull som sikrer drenering av kondensvann mv ut gjennom karmen. Det er viktig at de holdes rene og fri for blokkeringer, slik at vanninntrenging ikke skjer inn i boligen.

Relaterte produkter: