Varer som er kjøpt i denne nettbutikken er tilvirkningvarer etter en konkret spesifikasjon, dvs ikke standard produkter. Dette innebærer at Sørvindu ikke kan ta varer i retur eller bytte.

Angrefristretten bortfaller også p.g.a ovennevnte.  

Dersom kjøpet ønskes kansellert etter at ordre er plassert , må kunden forvente å betale for eventuelle påløpte kostander og  tap av fortjeneste på den opprinnelige ordren. Beløpet blir fratrukket betalingen som er gjennomført og evnt. kostnader ut over det, blir sendt i egen faktura til kunde. Se også våre salg & leveringsbetingelser.